Kaga Hot Spring Resort Accommodation

Awazu Spa
Tsujinoya Hananosho 0761-65-1311    
Katayama Ryokkaen 0761-65-1100    
Notoya 0761-65-1711    
Kinkaku 0761-65-3300    
Houshi 0761-65-1111    
Kitahachi 0761-65-1821    
Katayamazu Spa
Nagayama 0761-74-1141 NEW MARUYA Hotel 0570-550-178
Kasuikyo 0761-74-1200 NEW MARUYA Hotel Annex 0570-550-178
Kaga Kanko Hotel 0761-74-1101 Hotel Koganoi 0761-74-1041
Kaga Yashio 0761-74-2100 Morimoto 0761-74-0660
Kanoya Kourakuen 0761-74-0611 Yataya Shotoen 0761-74-1181
Tokigasane 0761-74-6104    
Yamashiro Spa
Araya Totoan 0761-77-0010 Banshokaku 0761-77-1515
Fujiya Ryokan 0761-77-1122 Mori no Sumika Resort & Spa 0761-77-0150
Hosyoutei 0761-77-1143 Yamashitaya 0761-77-2222
Oonoya 0761-77-4113 Yuzankaku 0761-77-1400
Saika no Yado Tatami 0761-77-2200 Saichoraku 0570-550-178
Tachibana Shikitei 0761-77-0001 Yunokuni Tensyo 0761-77-1234
Hatori 0761-77-8200 Hakusan Shobutei 0761-77-0335
Beniya Mukayu 0761-77-1340 Yoshidaya Sannoukaku 0761-77-1001
Hoshino Resort Kai Kaga 050-3786-0099(Reservation center) (Livemax Resort)Kaga Yamashiro 0761-77-3060
Hotel Kikyo 0761-76-1130 Ruriko 0761-77-2323
Yamanaka Spa
Ohanami Kyubei 0761-78-1301 Kaga Yamanaka 0761-78-1122
Kagari Kisshotei 0761-78-2223 Hanamurasaki 0761-78-0077
Kayotei 0761-78-1410 Santoka 0761-78-4126
Kissho Yamanaka 0761-78-5656 Kourogirou 0761-78-1117
Kuriya Yasohachi 0761-78-8080 Kajikaso Royal Hotel 0761-78-5550
Kocho 0761-78-4500 Yoshinoya Iryokuen 0570-550-178
Shirasagiyu Tawaraya 0761-78-1321 Yamanaka Grand Hotel 0570-550-178
Suimei Katsuragoen 0761-78-1616 Yamanaka Hana Saichoraku 0570-550-178
Suzuya Konnichi 0761-78-4848